top of page

FEMININE ACTIVATIONS

Weten kunnen we op verschillende lagen, waardoor letterlijk ademen wie we zijn en doen waar we achter staan vaak zo moeilijk is.
Tijdens 1:1 sessies neem ik je mee op reis om dieper in contact te komen met jouw lijf en deze te gebruiken om blokkades die tussen jou en je hoogste potentie leven in staan, op te ruimen. De praktische tools zorgen ervoor dat jij je lichaam leer lezen en als kostbaar navigatietool leert toe te passen in je leven.

De reis die ik met je aanga is er een met commitment naar jou èn van echte duurzame verandering. Belichaming kost tijd, daarom ga ik graag een reis aan van minimaal 4 maanden. De minimale investering hiervoor is 500 euro.

Wil je samen onderzoeken welke vorm er voor jou past? Plan dan een vrijblijvend gesprek in.

FEMININE ACTIVATIONS

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

Thank you!

Your info has been send!

bottom of page